Privacyverklaring

Privacy beleid Stichting Theaterschool Zone1380

Het beschermen van privacygevoelige gegevens is voor Zone1380 erg belangrijk.

Zone1380 geeft in dit statement aan hoe we voldoen aan de wetgeving ten aanzien van de verwerking van die gegevens.

Verwerking van persoonsgegevens

Zone1380 verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie direct en of indirect een relatie is, wil krijgen of heeft gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

  • Leerlingen
  • Ouders
  • Vrijwilligers
  • Docenten
  • Producers
  • Externe contacten
  • Overige geïnteresseerden

Voor deelname aan ons activiteiten is een beperkt aantal gegevens nodig. Om de communicatie op passende wijze te onderhouden en de juiste informatie te verstrekken.

Zone1380 wil leerlingen, spelers en relaties zo goed mogelijk van dienst zijn. Hiervoor worden naam en adresgegevens gebruikt om contact te onderhouden en informatie te verschaffen over activiteiten en andere relevante zaken.

Zone1380 is verplicht de NAW-gegevens en identiteit te checken en de geboortedatum te noteren. Zone1380  verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens, met uitzondering van bijvoorbeeld bepaalde informatie aangaande allergieën van leerlingen of andere medisch relevante informatie die altijd ten doel heeft de veiligheid van de leerling in het oog te houden tijdens onze activiteiten.

Persoonsgegevens worden veilig en zorgvuldig via een dubbel NAS systeem bewaard, niet langer dan wettelijk noodzakelijk is voor gebruik binnen Zone1380 of voor het doel waarvoor zij zijn ontvangen.

Toegang tot persoonsgegevens bij Zone1380 is enkel toegestaan voor werknemers van Zone1380 die omwille van administratieve doeleinden deze nodig hebben, zoals bijvoorbeeld het versturen van de facturen.

Zone1380 publiceert soms de namen van deelnemers, nooit andere persoonsgebonden gegevens. Zone1380 wisselt geen persoonsgegevens uit met een externe partij.

Gegevens gerelateerd aan de activiteiten van Zone1380 worden in beperkte vorm na beëindiging van een overeenkomst bewaard vanwege wettelijke verplichtingen.

Zone1380 maakt geen gebruik van cookies.

Iedere relatie van Zone1380 heeft het recht op inzage in zijn gegevens. Indien gewenst kunnen die gegevens gewijzigd of zelfs verwijderd worden (voor zover wettelijk toegestaan). Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Zone1380 kunt u terecht bij Danielle Meyer of bij een van de bestuursleden van Zone1380. Zie onze website voor de contactgegevens.