Klachtenformulier

Klachten

Dagelijks doen wij er alles aan om onze cursisten zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht er toch een ontevredenheid ontstaan, dan zullen wij ons best doen dit naar tevredenheid op te lossen. Klachten worden geregistreerd en voor een periode van 24 maanden bewaard. Het klachtenformulier kunt u vinden op onze website. Alle op papier gezette klachten worden door beide partijen vertrouwelijk behandeld en bijgehouden in onze database.
Mocht er omwille nader onderzoek meer tijd nodig zijn, dan ontvangt u hierover bericht en wordt u geïnformeerd over de tijd die nodig is om uw klacht te behandelen en onderzoeken. Dit bericht ontvangt u binnen 4 weken. Als u met de oplossing van uw klacht akkoord gaat, wordt de klacht afgerond.
Als u daarna nog van mening bent dat uw klacht in onvoldoende mate is behandeld resp. opgelost, dan kunt u de bemiddeling inroepen via een onpartijdige derde, te weten mevrouw Tineke Booij. Telefoonnummer: 06 54727753 of per e-mail: tineke@wsp.nl. Het oordeel van mevrouw Booij is voor beide partijen bindend. Eventuele consequenties zullen door Zone1380 snel worden afgehandeld.

Binnen onze organisatie zijn is onze vertrouwenspersoon Mirjam Klaphake.

Klachtenformulier (vul deze in en mail deze naar info@zone1380.nl) 

Naam: ……………………………………………………………………………………………………..

– E-mail: ……………………………………………………………………………………………………..

– Omschrijving klacht- over welke gebeurtenis/voorval heeft u een klacht?

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

– Plaats van het voorval: ………………………………………………………………………………

– Datum en tijdstip van het voorval: …………………………………………………………….

– Naam/namen aangesproken medewerkers: ………………………………………………

– Gewenste oplossing van het voorval: …………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………..

– Aanvullende informatie: ……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………….

 

Vooropleiding Theater Zone1380